Thursday, August 23, 2012

Buwan ng Wika 2012
Alinsunod sa itinakda ng Proklamasyon B1g. 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wika tuwing Agosto 1-31, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na may paksang "Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Filipino."

Layunin ng pagdiriwang ang mga sumusunod:

  • ·         maisakatuparan ang mga tungkulin ng KWF ayon sa itinakda ng Seksiyon XIV, Letrang L ng Batas Republika 7104;
  • ·         mapalakas lo ang wikang Filipino bilang Wikang pambansa at Wikang panlahat para sa lakas at tatag ng sambayanang Pilipino;
  • ·         magunita ang kasaysayan ng wikang pambansa sa ika-75 taon mula nang ipahayag ang Tagalog bilang batayang wika;
  • ·         maganyak ang mamamayang Pilipino na makilahok sa Timpalak sa Pagsulat ng Sanaysay sa Filipino; at
  • ·         lalong pasiglahin ang mga paaralan sa pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Hinati sa limang (5) paksa ang isang buwang pagdiriwang:
Petsa
Paksa
Agosto 1-7
Pitumpu't limang taon sa Pagsulong ng Wikang Filipino sa Edukasyong Pilipino
Agosto 8-14
Filipino at iba pang mga Wika sa Pilipinas: Lakas ng K to 12 at MTB-MLE
Agosto 15-21
Wikang Filipino at iba pang Wika sa Rehiyon: Wika ng Bayan sa Kapayapaan
Agosto 22-28
Wikang Filipino: Wikang Panlahat para sa Matatag na Lipunang Pilipino
Agosto 29-31
Wika ay Kakambal ng Kapayapaan sa Pagtahak sa Tuwid na LandasMasayang Magbasa sa Sariling Wika

Ang mga libraryan at staff na nakasuot ng Filipiniana

Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Filipino. Aprub!

Post a Comment